Üyelik Sözleşmesi

 

Sözleşmenin Onaylanması

FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazasından alışveriş yapmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurarak üye olmalı ve kullanıcı şifresi edinmelisiniz. Bu, FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası üyelik sözleşmesine uymayı kabul ve taahhüt ettiğiniz anlamına gelir. Kullanıcı, üyelik işlemlerini başarıyla tamamladığı ve bu sistem aracılığıyla herhangi bir hizmet aldığı veya sipariş verdiği andan itibaren FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş sayılır.

 

Hizmetlerin Tanımı

FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası, sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamında çeşitli iletişim servisleri (oylama, hediye paketi siparişi verebilme, özel üretim siparişi alma, duyuru isteme, promosyon bildirisi isteme gibi) ve elektronik ortamda alışveriş imkanı sunmaktadır. FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Mağazası üyelik sistemi, FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası üyesinin belirleyeceği bir "şifre" ile çalışır. Kayıt sırasında verilen e-posta adresi üyeye özeldir ve tek bir üyelik oluşturulabilir; aynı e-posta adresi ile iki farklı üyelik mümkün değildir. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir ve istenirse her zaman değiştirilebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. ve Sanal Mağazası, şifre kullanımından kaynaklanan problemlerden sorumlu değildir. Kullanıcının Sanal Mağazası üyeliği gerektiren hizmetlere erişebilmesi için kayıt sırasında belirttiği e-posta adresi ve şifresini kullanması gerekmektedir. Bu işlem, FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası'na "giriş yapmak" olarak adlandırılır.
 

Üye'nin Yükümlülükleri

Üye FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası servislerinden yararlandığı sırada, Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini, FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası'na ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını, FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, eklenen dosya ve gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası'nın bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, bu gibi durumların ortaya çıkması sonucu FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. tarafında oluşabilecek tüm zararların karşılanması zorunluluğunun kullanıcıya ait olması, Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası'nın sorumlu olmayacağını, FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası' de sunulan hizmetlere FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası'nın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası' nin sorumlu olmayacağını, Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi, Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını, Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı, Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, Anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı, Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi, FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası' den tazminat talep etmemeyi, FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası' ndan izin almadan FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası' nın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, Kurallara aykırı davrandığı takdirde FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası' nın gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası' nın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini, Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı, Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, Üye kayıt sırasında belirtmiş olduğu e-mail adresi ile yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu, Müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini, Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını Kabul ve taahhüt etmiştir. FEHA DIŞ TİCARET A.Ş.. Sanal Mağazası'na verilen yetkiler FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası' nın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Kullanıcı tarafından kayıt sırasında girilen e-mail adresi ve şifresi FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını keyfiyen süresiz olarak engelleyebilir. FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez. FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir. FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası'nın satışları, kendi stokları ile sınırlıdır. FEHA DIŞ TİCARET A.Ş.. Sanal Mağazası stoğu bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. Ürünlerin Sanal Mağazada teşhir edilmesiyle FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez. FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası' ndan hiç bir telif ücreti talep etmeyecektir. FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası üyenin ilettiği kişisel bilgilerin içerik sağlayıcılar ve web servisleri kullanıcılarına gerekli iletişim, tanıtım, mal teslimi, reklam vb. ticari amaçlar için kullandırılması konusunda tam yetkilidir. FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası müşterinin onayı olmadan FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası bünyesinde ürünü bulunan şirketlerin, müşteriye yönelik her türlü reklam ve promosyon faaliyetlerinde bulunmasını, FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası bünyesinde bulunan müşteri bilgilerini kullanarak gerçekleştirilmesini destekleyebilir yada bu faaliyetleri bizzat yürütebilir. FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası'nda satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. ' ye aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal ederek, sipariş tutarını müşteri hesabına iade edebilir. FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası, üyenin başka web-sitelerine geçişini sağlayabilir. Bu taktirde üye geçiş yapacağı sitelerin içeriğinden FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası'nın sorumlu olmadığını kabul eder. FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir. Bu halde üyenin hizmetlerden yararlanabilmesi için sözleşme değişikliklerini ilgili butonu tıklamak suretiyle onaylaması gerekir. FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir, veya ücretli hale dönüştürebilir. FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası kredi kartı limiti onaylanamadığı halde istediği müşterilerine alışveriş yapma izni verme hakkına sahiptir.
 

Üye'nin Yükümlülükleri

Kişisel ve Ticari Kullanım Sınırlaması: Müşteri, gerçekleştirdiği tüm alışverişlerin kişisel kullanım amacına yönelik olduğunu ve tekrar satış amacı taşımadığını kabul eder.

İndirim Kuponları: Siparişlerde kullanılan indirim kuponları, uygun görülmediği durumlarda (sahte üye kayıtları gibi) iptal edilecek ve sipariş geçersiz sayılacaktır.

Para Puanları: Müşterinin alışverişlerinden kazandığı para puanları her yıl 31 Aralık'ta silinecektir. Para puanları bir sonraki yıla aktarılmayacaktır.

Vergilendirme: Fatura kesim tarihinde geçerli olan mevzuata göre vergilendirme işlemi yapılacaktır. Bu sözleşme dışındaki kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası sorumluluğu dışındadır.

Ürün Teslimatı: Anlaşmalı kargo şirketleri Yurtiçi Kargo ve UPS Kargo'dur. Teslimat şartları ilgili firma tarafından belirlenmiştir.

Ürün İadesi: Ürün iadesi, tüketici kanunu maddelerine tabidir. FEHA DIŞ TİCARET A.Ş. Sanal Mağazası kayıtları, Üye ile olası anlaşmazlıklarda muteber delil teşkil eder.

Uygulanacak Hükümler: İhtilaflarda öncelikle bu sözleşmenin hükümleri uygulanacak, hüküm bulunmayan durumlarda Türk Kanunları geçerli olacaktır.

Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Yürürlük: Kullanıcı, kayıt formunu doldurduktan, sistem kullanarak hizmet aldıktan veya sipariş verdiğinden itibaren bu sözleşme süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.